Ref. 19705 : Tècnic/a especialista (recursos audiovisuals)

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Educació  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període publicació: 22/07/2021 - 28/07/2021  
S'ofereix: PERFIL DE LA PLAÇA QUE S'HA D’OCUPAR
Categoria/escala: tècnic especialista (recursos audiovisuals)
Data d'inici del nomenament/contracte: 01/09/2021
Motiu: subvenir necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment d'activitat
Jornada: jornada a temps complet, en jornada de disponibilitat horària.*

Tasques que s'han de fer:
- Configuració, instal·lació, connexió i manteniment d'equipament audiovisual professional.
- Enregistrament de vídeo i àudio professional, i la seva edició.
- Gestió
de formats, resolució, compressió i distribució de vídeo/àudio.
- Instal·lació d'equipament per a la realització, enregistrament i reproducció en continu d'esdeveniments.
- Gestió dels sistemes d'emmagatzematge, i arxiu d'imatges i so.
- Supervisió i manteniment de sistemes de videoconferència i unitat de control multipunt (MCU).
- Programació de sistemes d'automatització de sales de videoconferència.
Perfil requerit: Requisits
Titulació mínima exigida: batxillerat, o equivalent*
Nivell de català exigit: B2, acreditat amb el certificat corresponent*
Coneixements i experiència professional en recursos audiovisuals*
(*) Tan sols es valoraran els currículums que reuneixin els requisits sol·licitats

Competències:
- Coneixement d’enregistrament de vídeo i àudio professional.
- Coneixements de digitalització, edició i conversió de formats de vídeo i àudio.
- Coneixements avançats en configuració, instal·lació, connexió i
manteniment d'equipament audiovisual professional.
- Coneixements avançats de sistemes de videoconferència i automatitzacions de sala.