Ref. 47708 : Tècnic/a Comptable

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : ASESORIA FISCAL Y EMPRESA  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/09/2017 -  
Horari : 9:00h a 17:00h  
Retribució : Segons vàlua   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Elaboració de la comptabilitat general, llibres oficials i comptes anuals.
- Control dels processos de cobrament, pagaments i gestió de tresoreria.
- Conciliacions bancaries.
- Elaboració de tancament mensual, trimestral i annual.
- Preparació d'imposts en coordinació amb gerencia.

Necessaria experiència en assessoria fiscal i nivell alt de coneixement del Pla General Contable i su normativa, fiscals, legals i administratives.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Tècnic/a Comptable  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Coneixements informàtics
Microsoft Excel -Detall-
Microsoft Word -Detall-
Contaplus -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en ciències empresarials -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Llicenciatura en administració i direcció d'empreses -Detall-
 
Requisits valorables
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Experiència professional
Assessor/a fiscal -Detall-