Ref. 48767 : Dret registral i hipotecari (Cala Ratjada)

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Gestories  
Localització
Municipi : Capdepera  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 03/04/2018 - 02/10/2018  
Horari : 9:00 a 14:00  
Retribució : 420.00   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Revisió d'escriptures de tot tipus per a la seva correcta inscripció i subsanació dels defectes que impedeixin la seva correcta inscripció (cancel·lació de càrregues de qualsevol tipus, embargaments, alous... etc)  
Observacions : Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb la Vicedegana de la Facultat de Dret Cristina Gil Membrado cristina.gil@uib.es  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : - Les tasques que durà a terme l’alumne/a són les de preparació de les escriptures públiques de compra, herències, donacions, prèstecs hipotecaris… ja firmades, i execucions hipotecàries amb els seus corresponents manaments de cancel·lació de càrregues, és a dir, preparació dels impostos, plusvàlues i presentació al Registre de la Propietat corresponent (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). - Si les escriptures tenen qualque càrrega s’ha de subsanar: Fer les gestions corresponents a fi de tramitar les Cancel·lacions de hipotèques anteriors, embargaments de la Seguretat Social, AEAT, ATIB o de particulars; Cancel·lacions de censos, alous… ; expedients de domini, tracte succesiu, declaracions d’obra nova, immatriculacions, herències… - Qualsevol gestió amb el Registre de la Propietat a fi que el préstec hipotecàri quedi correctement inscrit a favor del banc (que és el nostre client). - L’alumne/a adquirirà coneixements de dret hipotecari, registral, fiscal i administratiu (permisos militars per a la compra de finques per part d’estrangers, preu màxim de venda de VPO, Certificacions de Coordenades Georreferenciades per a la coordinació del cadastre amb el Registre, etc.)  
Forma de seguiment: De forma diària pel seu tutor  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Dret -Detall-
 
Requisits valorables
 
Estudis universitaris de postgrau
Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris -Detall-
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.