Ref. 48903 : Responsable d'administració i finances

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Construcción  
Localització
Municipi : Calvià  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 12/11/2018 -  
Horari : De 9:00-17:00  
Retribució : 1800   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Control i seguiment de la comptabilitat financera i analítica.
- Suport al Departament de Comptabilitat (enregistrament, conciliació,...).
- Suport per a l'elaboració dels Comptes Anuals i tancaments fiscals.
- Anàlisi, planificació i optimització dels recursos financers.
- Negociació i contractació amb entitats financeres de préstecs, crèdits, confirming, avals,...
- Elaboració i supervisió dels contractes, minutes, pòlisses i escriptures de les diferents operacions
financeres a formalitzar i obres a executar.
- Gestió, control i supervisió de la Tresoreria.
- Elaboració de diferents previsions de Tresoreria.
- Elaboració, seguiment i control de totes les obligacions fiscals i liquidacions tributàries.
- Verificar el compliment de les normes fiscals i els seus possibles recursos.
- Seguiment i control de la documentació relativa a la contractació de compres de sòl.
- Organització i supervisió del Departament d'Administració.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Oficial 1º Admvo.  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Llicenciatura en administració i direcció d'empreses -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Llicenciatura en economia -Detall- o bé Diplomatura en ciències empresarials -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria -Detall-
 
Requisits valorables
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Coneixements informàtics
Macosx -Detall-
Microsoft Excel -Detall-
Contaplus -Detall-