Ref. 48911 : Referent Tutelar (Menorca )

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Serveis Socials  
Localització
Municipi : Ciutadella de Menorca  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 12/01/2018 - 12/02/2018  
Horari : Jornada de 38h 30 minuts setmanals  
Retribució : 1406   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Realitzar l'acollida, informació i orientació.
- Realitzar la valoració i planificació.
- Realitzar el seguiment i avaluació.
- Promoure l'autonomia personal i la seva màxima capacitat: afavorir el desenvolupament integral i la recuperació de la capacitat de la persona tutelada.
- Promoure la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social.
- Detectar, mobilitzar, dinamitzar, coordinar, establir contacte i gestionar els diferents suports
naturals, de l'entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diferents àmbits (salut, serveis socials, etc.).
- Procurar els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita.
- Representar i donar suport en l'exercici dels seus drets.
- Elaborar, actualitzar i fer el seguiment del programa d'atenció individualitzada (en l'àmbit dels serveis de tutela) valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona tutelada.
- Completar la informació, les dades i la documentació que
es considera necessària per a cada persona tutelada.
- Informar dels suports i recursos que afecten les persones tutelades i dels que això significa. Així mateix, ho farà amb la família, si la persona tutelada té relació, i amb ella mateixa.
- Realitzar reunions periòdiques amb els recursos residencials, laborals, d'oci i amb els serveis socials, quan aquests intervinguin.
- Mantenir reunions periòdiques amb aquelles famílies que tenen relació amb la persona tutelada per valorar l'evolució de les visites i
pactar els calendaris d'aquestes. Informar la família i tots els canvis en la situació personal de la persona tutelada, sempre que no siguin temes de caràcter confidencial.
- Acompanyar la persona tutelada en els canvis de centres.
- Elaborar un informe de seguiment per a cada reunió o coordinació que dugui a terme.
- Realitzar totes les autoritzacions per a les diferents activitats que la persona tutelada faci fora o de l'habitatge i que es considerin positives i terapèutiques per a ella.
- Realitzar tots
els informes socials que des dels jutjats, des qualsevol entitat o des de l'Administració ens sol•licitin del tutelat.
- Realitzar reunions periòdiques amb els auxiliars tutelars i altres àrees i / o programes.
- Sol•licitar informació sobre el control de despeses de la persona tutelada, segons els seus ingressos i el seu pressupost.
- Gestionar el servei d'urgència de l'entitat.
- Realitzar visites periòdiques a la persona tutelada en situacions de complexitat tècnica o de difícil abordatge.
- Realitzar
acompanyaments mèdics.
- Realitzar altres funcions relacionades amb estàs, seguint els principis ètics, perquè la persona sota protecció de l'entitat tingui una bona qualitat de vida.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Titulat, com a mínim diplomatura  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en educació social -Detall- o bé Diplomatura en treball social -Detall- o bé Grau de Pedagogia -Detall- o bé Llicenciatura en pedagogia -Detall- o bé Grau de Treball Social -Detall- o bé Grau d'Educació Social -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable