Ref. 49629 : Pràctiques RRHH

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat :  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 26/04/2018 - 14/06/2018  
Horari : De dilluns a divendres de 8 a 13 hores.  
Retribució : 397.95   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Col·laborar en els processos de selecció de la companyia.
- Col · laborar en les tasques de formació i formació programada per a les empreses: convocatòries, documentació, introducció de les dades en SAP.
- Assistir a les reunions amb els responsables per programar les accions formatives en cada departament.
- Participar en el projecte de descripció de llocs de treball.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Les pròpies del departament de Formació i desenvolupament (RRHH)  
Forma de seguiment: Mitjançant reunions setmanals.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.