Ref. 49880 : Data entry / Analista temps i mètodes per sist. de gestió

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Venta, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios  
Localització
Municipi : Inca  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 28/05/2018 - 20/07/2018  
Horari : 9 a 13 h  
Retribució : 318.36   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : L'estudiant tindrà les tasques d'entrada de dades en base de dades de l'empresa, anàlisi de temps i mètodes per al sistema de gestió econòmic/financer.  
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 4  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : L'estudiant, a través de l'activitat de data entry, arribarà a tenir coneixement de com funciona un sistema de gestió operativa i dels procediments de l'empresa. Aquests coneixements seran la base per tal que pugui arribar a efectuar les accions necessàries per mesurar els costos unitaris propedèutics a la creació d'un sistema de control de gestió econòmic financera.  
Forma de seguiment: La responsable de qualitat i administració donarà les informacions necessàries al treball a efectuar. El gerent supervisarà el desenllaç de l'activitat.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.