Ref. 50575 : Pràctiques al Departament de Personal

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Instal·lacions elèctriques  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 02/01/2018 - 30/04/2019  
Horari : De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Suport administratiu en relació a:
- Nomines: càlcul i pagament dels rebuts de salari, finiquitos, etc
- Contractació: elaboració de contractes, comunicació als organismes oficials, etc.
- Seguretat social: altes i baixes treballadors, confecció butlletins de cotització, liquidació quotes de Seg. Social i enviament a través de Sistema Xarxa.
- Aplicació i actualització de Convenis
 
Observacions : Es valoraran especialment les següents competències:
- Treball en Equip
- Orientació al client
- Superació de nivells d'estrès alt
- Responsabilitat amb la tasca
Entre altres competències personals.
-------------

Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis de Grau en Relacions Laborals. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb la Vicedegà de la
Facultat de Dret Ricardo Navarro (ricardo.navarro@uib.es)
 
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Coneixement del funcionament del departament de Personal en una empresa internacional líder en el seu sector.  
Forma de seguiment: Seguiment diari per part del tutor.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Relacions Laborals -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.