Ref. 50582 : Pràctiques despatx advocats - Antonio Almendros Ruiz

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Asesoramiento jurídico a empresarios e inversores  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/10/2018 - 15/05/2019  
Horari : De 9,30 a 14  
Retribució : 405   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Suport en Assumptes jurídics, en Tasques de gestió jurídica i administrativa del despatx:
1. Estudi i anàlisi de casos jurídics.
2. Recerca de legislació i jurisprudència.
3. Estudi i redacció articles jurídics.
4. Redacció escrits judicials i contractuals.
5. Assistència a reunions i atenció al client.
6. Acompanyament a jutjats i judicis.
7. Atenció al client i tasques administratives.
 
Observacions : Per poder inscriure's a aquestes pràctiques és imprescindible estar matriculat en la UIB durant el curs 2018/2019.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 4,5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Formació en l'àmbit jurídic  
Forma de seguiment: Personal i directa  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Dret -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari d'Advocacia -Detall-
 
Requisits valorables
 
Coneixements informàtics
Microsoft Word -Detall-
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.