Ref. 50892 : Pràctiques Departament Fiscal

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : AGÈNCIA DE VIATGES.VENDA DE BITLETS AÈRIS I PAQUETS TURÍSTICS  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 22/10/2018 - 17/04/2019  
Horari : 9 a 14  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : * Gestió d'impostos
* Comptabilització i conciliacions d'impostos
* Gestió de pagaments de professionals
* Gestió de tributs locals
* Gestió i contestació de requeriments o notificacions tributàries
* Informació fiscal comptes anuals
* Quadres de bases d'IVA
* Gestió de documentació d'auditories
* Altres funcions pròpies del departament fiscal
 
Observacions : Per poder inscriure's a aquestes pràctiques és imprescindible estar matriculat en la UIB durant el curs 2018/2019.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Coneixement propi d'un department fiscal en el sector d'agència de viatges.  
Forma de seguiment: Seguiment per part del tutor.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Economia -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.