Ref. 51009 : Tècnic/a en PRL

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Multiserveis  
Localització
Municipi :  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 10/12/2018 - 07/05/2019  
Horari : De dilluns a divendres, 5 hores diàries (l'horari es concretarà amb l'estudiant).  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Suport a l'hora d'organitzar, desenvolupar, implantar i fer seguiment dels projectes de Formació de Prevenció de Riscos Laborals
- Suport tècnic per realitzar les revisions de les avaluacions de riscos
- Donar suport al responsable de PRL en totes les seves tasques derivades del seu càrrec
 
Observacions : Per poder optar a les pràctiques és imprescindible estar matriculat/da a la Universitat de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2018-2019.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Experiències en la gestió completa d'un servei de prevenció mancomunat en totes les seves àrees i en una empresa multiserveis d'àmbit nacional.  
Forma de seguiment: La persona que tutoritzi l'alumne/a controlarà les tasques realizades.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Relacions Laborals -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals) -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.