Ref. 51197 : Auditor/a Junior- Sbert y Asociados Auditores

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat :  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/02/2019 - 08/08/2019  
Horari : De 8:30 a 13:30h  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 2  
Tasques/funcions : Necessitem incorporar Auditors Júniors sense experiència per a la nostra oficina de Palma, les tasques de la qual s'emmarcaran a l'entorn de l'auditoria dels estats financers donant suport a la resta de membres del despatx.

Tasques a realitzar:
-Circularització: proveïdors, clients i entitats financeres.
-Administracions públiques: verificació saldos, quadrar bases imposables, analitzar informació presentada.
-Personal: revisió costos amb estats financers , quadrar declaracions
seguretat social, analitzar informació presentada.
-Entitats financeres: revisar documentació suport, conciliar amb estats financers, analitzar informació presentada.
-Immobilitzat intangible, material i immobiliari: verificar moviments, verificar amortitzacions i analitzar informació presentada.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Oferim una formació sòlida i continuada en l'àmbit de l'auditoria financera adquirint amplis coneixements a l'entorn de les finances i assessorament d'empreses. Incorporació en un ambient d'alt nivell professional i humà.  
Forma de seguiment: Seguiment continu per part del tutor de l'empresa  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.