Ref. 51256 : Pràctiques assessoria fiscal i comptable

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Fiscalidad, contabilidad y gestión empresarial  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 04/03/2019 - 29/07/2019  
Horari : De dillunes a divendres 9.00-14.00  
Retribució : 510,20   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Suport a la comptabilitat de les pimes del despatx. Elaboració de declaracions fiscals per a la seva presentació telemàtica.  
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Coneixement funcionament assessoria fiscal i comptable. Constitució de societats. Alta autònoms. Comptabilitat pimes. Elaboració i presentació d'impostos. Elaboració i dipòsit de comptes anuals. Coneixement programa comptable ContaPlus i A3.  
Forma de seguiment: Treballarà al mateix lloc de treball ensenyant la forma d'organització i treball de l'empresa i formant en les tasques que se li encomanaran.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.