Ref. 51974 : Assessoria Laboral

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Asesoría Laboral  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 27/05/2019 - 27/09/2019  
Horari : de 9 a 14 hores  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Suport departament nòmines i contractes
Emplenar i presentar documents davant l'administració
Emplenar parts d'accidents de treball
Atenció telefònica
Arxiu documents
Escanejar documents
 
Observacions : Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis de Grau en Relacions Laborals. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb el Vicedegà de la Facultat de Dret Ricardo Navarro (ricardo.navarro@uib.es).  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Funcionament d'una assessoria laboral i relacions laborals.  
Forma de seguiment: Per part de la seva tutora  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Relacions Laborals -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.