Ref. 52191 : Programa de pràctiques XYLELLA

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Promoció, investigació i control  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 06/05/2019 - 30/09/2019  
Horari : 09:00 fins a 14:00  
Retribució : 501,03   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Grau d'enginyeria agroalimentària:
-Reconeixement de la simptomatologia d'afectació del bacteri
-Identificació d'espècies hostes del bacteri
-Tècniques analítiques de diagnosi (elisa,pcr ...)
-Recollides de mostres en camp i enviament al laboratori de sanitat vegetal
-Tècniques de control del vector i del bacteri
-Identificació en camp dels vectors transmissors del bacteri
-Anàlisis de riscs de les explotacions agràries per cultiu hoste


- Inspecció maquinària d'aplicació de
productes fitosanitaris.
 
Observacions : Requisit valorable: Català Alt  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Coneixements en sanitat vegetal dels cultius de les illes balears i específicament en matèria de gestió d'aquest bacteri de quarantena.  
Forma de seguiment: Tutories setmanals.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.