Ref. 52204 : Logopeda / Audició i Llenguatge

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Dissenyar, organitzar i gestionar programes i serveis relacionats amb el món socioeducatiu  
Localització
Municipi : Calvià  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 29/04/2019 - 31/05/2019  
Horari : Dilluns a dijous de 15h-19h  
Retribució : 955€ bruts   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Intervenció en els trastorns de la comunicació, llenguatge, deglució, parla i veu.
- Coordinar la seva actuació amb la de l'equip, sota la direcció de la Coordinadora del servei.
- Mantenir tutories de seguiment amb les famílies.
- Comunicar-se amb els centres educatius per coordinar la intervenció i l'avaluació de l'alumne.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Logopeda  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps parcial  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Castellà -Detall-
Català -Detall-
 
Experiència professional
Mestre/a especialista en audició i llenguatge -Detall- o bé Logopeda -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Mestre/a d'audició i llenguatge -Detall- o bé Grau de Logopèdia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable