Ref. 52426 : QA Tester Technician

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Consultoría  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 27/05/2019 -  
Horari : 09:00-17:00  
Retribució : 1500€/brutos   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Requerim incorporar en important Multinacional a un/a QA Technician les funcions principals del qual són les de:
1. Dissenyar un pla de testing i registrar l'anàlisi detallada dels resultats de cadascun dels testatges.

2. Registrar els incidents sobre la base dels defectes oposats, i realitzar seguiment per a garantir que es fan les correccions necessàries.


3. Definir i executar els casos de prova per a determinar si una aplicació, o sistema programari és parcial o
completament satisfactòria, sobre la base dels requisits funcionals, no funcionals i tècnics.

4. Crear scripts de prova automatitzats per a realitzar de forma mecànica l'enregistrament de dades que flueixen des dels casos de prova a un servidor de proves, i enviar les dades com un arxiu.


5. Definir les proves d'integració que es realitzen en el desenvolupament del programari, una vegada que s'han aprovat les proves unitàries, mitjançant la correcta comunicació entre els components.

6. Gestionar l'armat
d'ambients de prova per a assegurar el treball simultani, en el mateix escenari, dels múltiples equips de projectes i manteniment.


7. Generar dades o lots de prova que serveixin per a assegurar la precisió de la predicció i obtenir els resultats esperats per a la seva posterior posada en funcionament.

8. Participar durant l'etapa de creació de nous sistemes, ajudant en l'elaboració d'estratègies per a proves de projectes.

9. Participar en la definició i revisió d'estàndards i normes aplicables al
disseny i construcció dels testatges.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Técnico/a  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió -Detall- o bé Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes -Detall- o bé Enginyeria en informàtica -Detall- o bé Grau d'Enginyeria en Informàtica de Gestió -Detall- o bé Grau d'Enginyeria en Informàtica de Sistemes -Detall- o bé Grau d'Enginyeria Informàtica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable