Ref. 52678 : Comptable Junior

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Asesoría Fiscal y Laboral  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/10/2019 - 31/10/2019  
Horari : 9:00 a 14:00  
Retribució : 500   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Elaboració de la comptabilitat de societats i autònoms.
- Presentació dels models trimestrals i anuals.
- Confecció de les CCAA.
 
Observacions : possibilitat de reconeixement de crèdits optatius del GDRE  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Elaborar la contabilidad de autonomos y empresa. Confeccionar los modelos trimestrales y anuales. Preparación de las cuentas anuales  
Forma de seguiment: Seguimiento continuo por el equipo de profesionales.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Coneixements informàtics
Microsoft Excel -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Dret -Detall- o bé Grau de Relacions Laborals -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.