Ref. 52896 : Enginyer/a-arquitecte/a amb Màster PRL (CSS)

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Inspeccions i Certificacions  
Localització
Municipi :  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/08/2019 - 31/07/2020  
Horari : Horari de dilluns a divendres (obres)  
Retribució : Según valía   anuals
Nre. de llocs oferts : 4  
Tasques/funcions : - Coordinar l'aplicació dels principis generals en matèria de prevenció i seguretat
- Ser el/la referent en matèria de PRL en les obres que els siguin assignades.
- Creació de plans d'emergència i seguretat en obres de nova creació així com també obres existents.
- Avaluar plans de de seguretat i salut.
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Enginyers/es  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Enginyeria tècnica en obres públiques -Detall- o bé Grau d'Enginyeria d'Edificació -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Salut Laboral. Seguretat en el Treball -Detall- o bé Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals) -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable