Ref. 53163 : Pràctiques Marketing Latam

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Hostelería  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 27/01/2020 - 31/03/2020  
Horari : De 14:00 a 19:00h  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : -Donar assistència en la implementació dels plans de màrqueting dels hotels 2019.
-Ajudar en la creació d'informes consolidats de les accions realitzades en el departament.
-Donar suport al departament comercial amb la planificació i execució d'accions de Trade màrqueting.


-Donar suport en el seguiment i propostes d'accions en xarxes socials. Dinàmiques, concursos, etc.que donin suport a augmentar de manera qualitativa les comunitats i generin major
engagement.
 
Observacions : Per poder optar a aquesta oferta és imprescindible estar matriculat/a als estudis de l'oferta a l'Universitat de les Illes Balears al curs acadèmic 2019/2020.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : El/la estudiant/a podrà observar i participar en els processos i activitats que es realitzen dins del departament de Màrqueting Latam d'una cadena hotelera internacional.  
Forma de seguiment: Diaria amb el o la tutor/a  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall-
 
Requisits valorables
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació -Detall-
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.