Ref. 53304 : Programador/a .NET i SAP

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat :  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 27/01/2020 - 08/04/2020  
Horari : De dilluns a divendres, 25 hores setmanals.  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 7  
Tasques/funcions : En FDSA Programación busquem programadors amb coneixements en SQL i en entorns o .NET. I que siguin grans amants de la programació.

Us oferim formació com a desenvolupador SAP , una de les tecnologies més demandades, i bon ambient de treball.
 
Observacions : Per poder optar a aquesta oferta és imprescindible estar matriculat/a als estudis de l'oferta a l'Universitat de les Illes Balears al curs acadèmic 2019/2020.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Programació SAP, llenguatge ABAP. Programació dins de la plataforma .NET, frameworks Javascript, filosofia de treball Lean, gestió àgil de l'equip utilitzant Kanban, desenvolupaments de webservices.  
Forma de seguiment: Mitjançant una formació inicial i uns exercicis. Un cop realitzats, s'ocuparia de tasques senzilles de treball real, tutelades pel tutor.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria Informàtica -Detall- o bé Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.