Ref. 53456 : Beca Management i Data Analyst MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Hostelería  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 16/12/2019 - 20/04/2020  
Horari : De 9.00 a 14.00h  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Donar suport al departament de Global B2B Data Management asumint funcions i tasques pròpies tals com:
- donar suport de primer nivell i/o derivar a l'interlocutor adequat les incidències que són responsabilitat del departament.
- Tasques relacionades amb la qualitat de la base de dades de clients.
- Gestió documental del departament.
- Control i gestió de sol·licituts d'accés d'usuaris a les distintes eines responsabilitat del departament.


- Canalitzar les sol·licituds d'informació que arriben des de la força comercial.
- Realitzar informes i quadres de comandament bàsic.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Formación en una empresa de ámbito internacional.  
Forma de seguiment: Seguimiento continuado por parte del tutor.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Turisme -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.