Ref. 53717 : Desenvolupador/a Web Full-Stack

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Hosteleria  
Localització
Municipi :  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/12/2019 -  
Horari : 09.00 - 18.00 (una hora per dinar)  
Retribució : 20000-25000   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : FUNCIONS
Les principals funcions de la vacant oferta seran el desenvolupament, testing, implementació i manteniment d'aplicacions i serveis en totes les nostres plataformes - web, intranet, app mòbil. Es tracta d'una posició proactiva, dinàmica i estratègica on cada membre de l'equip pot donar el millor de si mateix, responsabilitzant-se tant de projectes individuals com grupals.



Diferents tasques, responsabilitats i qualificacions poden ser requerides i/o assignades al llarg
del temps, segons les necessitats de l'equip. Llavors, el nou membre hauria de poder anar adaptant-se a les noves tendències digitals, mantenint-se, per tant, amb ganes d'aprendre contínuament.
 
Observacions : REQUISITS
- Experiència en entorn web (HTML, Javascript, CSS, frameworks)
- Coneixement avançat de PHP, SQL Server i MySQL.
- Domini de Soap i altres connectivitats XML.


- Es valorarà altament el coneixement o experiència amb Navision.
- Estar familiaritzat amb les últimes tecnologies i al corrent de les actualitzacions i tendències del mercat.
- Alt acompliment tant en treball en equip com en treball individual (capacitat de treballar sense supervisió).
- Atenció al detall i
inclinació creativa/bon ull per al disseny.
- Habilitats de comunicació escrita i oral competents, tant en espanyol com en anglès.


- Capacitat de treball sota pressió i capacitat de treballar en diversos projectes al mateix temps.
- Aptituds en detecció i resolució problemes de manera precisa, lògica i coherent.
- Es valoraran nocions bàsiques de comptabilitat i màrqueting (per al disseny i desenvolupament de plataformes internes).
 
Dades del contracte
Categoria : Especialista  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria Informàtica -Detall-
 
Requisits valorables
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Coneixements informàtics
PHP -Detall-
Java Script -Detall-