Ref. 53718 : NOC Support Engineer - Satellite Communications

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Telecomunicaciones  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 11/11/2019 - 11/12/2019  
Horari : Horari a torns: matí/horabaixa/nit  
Retribució : 20.000 + turnicidad   anuals
Nre. de llocs oferts : 5  
Tasques/funcions : Com a part del nostre equip internacional d'enginyers de suport del NOC, el/la candidat/a serà responsable de resoldre les incidències tècniques dels nostres clients: problemes específics relacionats amb les xarxes satel·litàries, antenes estabilitzades, incidències genèriques relacionades amb radiofreqüències i xarxes, etc.

La gran varietat de tipus d'operacions i incidències, així com l'alt nivell de complexitat de les mateixes i l'alt nivell d'exigència per part dels nostres
clients (que poden estar situats en qualsevol part del món) fan que aquest lloc de treball resulti molt interessant i dinàmic.

L'objectiu és que el 80% de les incidències siguin ateses i solucionades per l'equip de Tier-1. En el cas d'incidències molt complexes i específiques, podran ser derivades a un dels nostres especialistes de Tier-2.

Requisits:
- Grau en Enginyeria de Telecomunicacions/Telemàtica
- Nivell alt d'anglès (tant parlat com escrit)
- Habilitats de comunicació, orientació al client
-
Estar disposat a treballar en torns rotatius 24/7 (es cobra un plus addicional per treball per torns)
- Interès per la tecnologia, les xarxes i l'entorn satel·litari
- Interès per aprendre constantment
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Enginyer/a de Suport  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria Telemàtica -Detall- o bé Enginyeria en telecomunicació -Detall- o bé Doble titulació: grau de matemàtiques i grau d'enginyeria telemàtica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable