Ref. 53755 : Pràctiques Adjunt Dpt. Laboral

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Asesoría fiscal y gestoría  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 07/01/2020 - 31/03/2020  
Horari : Matinal  
Retribució : 500   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Suport i ajuda al Departament Laboral
- Gestió de contractes
- Revisió de nòmines
- Control de quitances
- Atenció i contacte amb els clients i aclarir dubtes de diversa índole
- Suport a la Gerència i en tasques bàsiques del departament comptable.
 
Observacions : Per poder optar a aquesta oferta és imprescindible estar matriculat/a als estudis de l'oferta a l'Universitat de les Illes Balears al curs acadèmic 2019/2020.

Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis de Grau en Relacions Laborals. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb el Vicedegà de la Facultat de Dret Ricardo Navarro
(ricardo.navarro@uib.es).
 
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : - Gestió i elaboració de contractes laborals i tot tipus de casuística laboral, tals com acomiadaments, modificacions de condicions laborals, baixes per IT/AT, excedències, etc. -Enquadrament de societats i treballadors en Seguretat Social, entre altres. -Enquadració d'Estrangers en la SS.  
Forma de seguiment: Tutor de l'empresa  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Relacions Laborals -Detall-
 
Requisits valorables
 
Idiomes
Alemany -Detall-
Castellà -Detall-
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.