Ref. 53760 : Becari/ària Estudis de viabilitat MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Hostelería  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 09/12/2019 - 25/05/2020  
Horari : De 9.00 a 14.00h  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Realitzar anàlisi de viabilitat a nivell global.
- Cerca d'indicadors per zona geogràfica que ajudin a afinar els P&L de nous projectes.
Actualització i manteniment de la base de dades dels FS de la companyia (KPIs financers, estadístics interns i externs).
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Formació en una empresa d'àmbit internacional.  
Forma de seguiment: Seguiment continuat per part del/de la tutor/a.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Grau de Turisme -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.