Ref. 53805 : Ajudant Relacions al Grup Globalia

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal  
Localització
Municipi : Llucmajor  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 07/01/2020 - 30/06/2020  
Horari : 09:00 a 14:00  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : La persona seleccionada donarà suport en:
-Actualització i manteniment de l'arxivament dels expedients administratius i judicials físics dels treballadors de la companyia juntament amb base de dades digital.
- Suport en la gestió de documentació referent a actes, negociació de convenis col·lectius del grup.
-Verificació i classificació d'expedients d'inspeccions de treball i infraccions a la Seguretat Social.

-Gestions de suport en les relacions laborals pròpies d'elaboració
d'escrits (sancions, acomiadaments, burofaxos?)
-Actualització base de dades per a implementació nova versió programa.
-Suport posada en marxa arxiu digital i físic sobre temes d'igualtat. -Realització de llistats i informes (NECESSARI PAQUET OFFICE),
-Anàlisi d'informació a través d'encreuament de dades o taules dinàmiques en Excel.

-Suport al tutor en posada en marxa projecte BONES PRACTIQUES AMBIENTALS EN L'OFICINA relacionat amb l'estalvi de paper.
 
Observacions : Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis de Grau en Relacions Laborals i Grau de Dret. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb el Vicedegà de la Facultat de Dret Ricardo Navarro (ricardo.navarro@uib.es).  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Conèixer el funcionament del departament de relacions laborals d'un grup empresarial multinacional.  
Forma de seguiment: Tutoria constant per part de la persona assignada.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Grau de Dret -Detall- o bé Grau de Relacions Laborals -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.