Ref. 53865 : Sistema d'informació i predicció de vent en 3D

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Sinergies societat - universitat  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/06/2020 - 30/09/2020  
Horari : de 9.30 a 13 i de 14 a 18 hores  
Retribució : 1450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Descripció de les tasques a desenvolupar: Suport en totes les tasques necessàries pel prototipat d’anemòmetres tèrmics 2D/3D així com en el desenvolupament del setup experimental que permeti el calibratge i adquisició de mesures amb aquests dispositius.  
Observacions : Titulació requerida: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial, Grau de Telecomunicacions o equivalent.
Requisits imprescindibles: capacitat de redactar informes tècnics i de realitzar mesures de forma rigorosa i sistemàtica, coneixements de disseny mecànic 3D (p.e. SolidWorks), coneixements d’electrònica a nivell de placa de circuit imprès (PCBs).
Requisits valorables: coneixements o interès per aprendre a realitzar simulacions amb l’eina comercial COMSOL (simulador FEM),
capacitat d’aprenentatge i de treballar en equip dins un grup multidisciplinar, control d’instrumentació i automatització de mesures (p.e. LabView, Matlab), coneixement d’anglès.
Observacions: Es pot requerir una entrevista personal amb els candidats/candidates.
Les dates de contractació son aproximades, es a dir poden variar en dates i durada.
 
Dades del contracte
Categoria : Tècnic superior  
Tipus de contracte :  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica -Detall- o bé Grau d'Enginyeria Telemàtica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable