Ref. 54641 : Product Monetization Manager Internship

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Desarrollo de juegos sociales y casuales para Facebook, Tuenti y dispositivos móviles.  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/09/2020 - 30/09/2020  
Horari : 9:00-14:00h  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Col·laborar amb la definició i gestió d'estratègies de monetització, establint promocions setmanals, creant configuracions de preus, segmentacions, lliuraments de premis, etc.
- Establir l'estratègia de preus per a microtransacciones segons segmentació d'usuaris.
- Monitorar i analitzar els ingressos i economia del joc mitjançant eines de gestió estadístiques i de Business Intelligence.
- Estudiar i analitzar la competència


- Proposar i definir noves estratègies del joc orientades a la monetització
- Entendre el joc i els seus usuaris
 
Observacions : Intenció de renovar les pràctiques si la persona seleccionada compleix amb els requisits els curs 20-21  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : - Ús d'Excel a nivell expert - Models econòmics i monetització a aplicacions i jocs. - Anàlisi estadística. - Eines de segmentació avançada. - Estratègies de pricing i monetització. - Eines de campanyes de màrqueting. - Treball amb un equip multidisciplinari, en un entorn molt dinàmic.  
Forma de seguiment: Reunions diàries i mensuals  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Doble titulació: grau de matemàtiques i grau d'enginyeria telemàtica -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Grau de Matemàtiques -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.