Ref. 54895 : Pràctiques Manteniment Palma de Mallorca

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Obres i instal.lacions  
Localització
Municipi : Marratxí  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 23/11/2020 - 31/03/2021  
Horari : 8:30 - 13:30  
Retribució : 500   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : -Gestionar els contractes i obtenir els diferents permisos i llicències que siguin requerits.
-Elaborar i lliurar estimacions pressupostàries per a cada projecte i fer-li seguiment als recursos que siguin designats durant la seva execució.
-Administrar els ingressos i implementar planificacions mensuals i anuals.
-Controlar les despeses de la feina feta perquè es mantingui dins dels límits establerts.

-Revisar i aprovar la facturació emesa per subcontractistes i gestionar la nòmina de personal.

-Planificar i fixar els temps de gestió i les fases de la construcció i fer seguiment dels avenços, per determinar que hagin estat realitzats segons el cronograma establert:.
-Desenvolupar i mantenir cronogrames detallats del projecte en el que deixin assentades totes les seves fases, incloent l'etapa de disseny, subministrament de materials i instal·lació, a l'igual que les tasques administratives a què hi haguera lloc.

-Garantir que els requeriments del projecte siguin complerts i que

les diferents metes siguin aconseguides.
-Contractar i supervisar les activitats dels subcontractistes i del personal subordinat o obrer.
-Fer revisions als contractes i acords, així com a les modificacions o addicions que s'hagin fet en conjunt amb Arquitectes, consultors, clients, proveïdors i subcontractistes.
-Verificar els avenços aconseguits i la qualitat de la feina, durant totes les fases del projecte.
-Gestionar les ordres de compra, així com els canvis o devolucions.

-Garantir el compliment de la
legislació pertinent a la construcció i les mesures de seguretat a ser preses fora i dins de l'obra.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Càrrec de les pràctiques: Cap d'obra. Capacitat per estudiar i dur a terme qualsevol projecte de construcció. Redacció de pressupostos i certificacions (PRESTO) Elaboració de cronogrames (PROJECT) Control de qualitat en les obres Prevenció de riscos laborals en construcció Capacitat de negociació amb clients i subcontractes.  
Forma de seguiment: Semanalment per l'empresa  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria d'Edificació -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.