Ref. 54960 : Psicòleg/loga especialista en violència de gènere - Mallorca

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Economia social, tercer sector  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/02/2021 -  
Horari : 30h setmanals (dilluns-divendres; torn de matí).  
Retribució : 1387   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Recepció de demandes d'atenció a mares i menors víctimes de violència de gènere, establiment d'un vincle educatiu amb cada nin/a i amb les seves mares, elaboració i implementació del pla d'intervenció amb cada família, disseny, planificació i avaluació de les accions i tasques grupals i individuals, seguiment i avaluació de la intervenció, recolzar a les usuàries en el seu procés de treball, realitzar derivacions, coordinacions amb altres serveis, treball en equip, registre de
l'activitat i emplenar la base de dades, col·laboració en l'elaboració de projectes i memòries del Servei, així com en les tasques de difusió.
 
Observacions : - Formació específica en l'àmbit de l'especialització: Igualtat, Violència de Gènere, Infància i similars (valorable Màster General Sanitari).
- Experiència mínima d'un any treballant com psicòleg/a especialista en violència de gènere (atenció a dones i menors que han patit violència de gènere i intervenció psicològica individual i conducció de grups).

Contracte: Interinatge (data inici: febrer 2021) (durada estimada contracte: 6 mesos).
Salari per 30h setmanals: 1387,20 euros
brut/mes (per 14 pagues).
 
Dades del contracte
Categoria : Psicòleg/loga especialista en violència de gènere  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Català -Detall-
Castellà -Detall-
 
Experiència professional
Psicòleg/oga -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Psicologia -Detall- o bé Llicenciatura en psicologia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable