Ref. 55114 : Infermer/a Centre Residencial DomusVi (Palma)

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 15/06/2020 -  
Horari : Torns rotatius de matí, horabaixa i nit  
Retribució : 1347,42 + plus nocturnitat i festius (1.704€/mes)   mensuals
Nre. de llocs oferts : 3  
Tasques/funcions : Empresa:Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U. (DomusVi)


- Valoració integral del/de la resident/a i establiment del pla de cuidats
- Administració i registre de prescripcions farmacològiques i modificació dels canvis de tractament
- Emplenar la documentació clínico-assistencial (valoracions, escales i validació de plans)
- Seguiment del procés d'adaptació dels/de les nous/ves residents/as del centre
- Realització de comandes de farmàcia
- Coordinació de l'equip d'auxiliars
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Infermer/a  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en infermeria -Detall- o bé Grau d'Infermeria -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable