Ref. 55313 : Infermer/a Centre Residencial DomusVi (Capdepera)

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores  
Localització
Municipi : Capdepera  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 15/05/2021 -  
Horari : Jornades de 12h  
Retribució : Salari per damunt del conveni   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Tasques:
- Valoració integral del/de la resident/a i establiment del pla de cuidats
- Administració i registre de prescripcions farmacològiques i modificació dels canvis de tractament
- Emplenar la documentació clínic-assistencial (valoracions, escales i validació de plans)
- Seguiment del procés d'adaptació dels/de les nous/ves residents/es del centre
- Realització de comandes de farmàcia
- Coordinació de l'equip d'auxiliars
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Infermer/a  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en infermeria -Detall- o bé Grau d'Infermeria -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable