Ref. 55316 : Tècniques analítiques i/o microbiològiques

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Col·legi professional  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/06/2021 - 30/09/2021  
Horari : de 9.00 a 14.00 hores  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Tècniques analítiques i/o microbiològiques que es requereixen per a l'activitat del laboratori d'anàlisis d'aigua del Col·legi.  
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Maneig d'aparells propis de laboratori, tècniques analítiques, maneig de documentació i registre de sistemes de gestió de qualitat relacionats amb les tasques del laboratori col·legial  
Forma de seguiment: Aquestes tasques sempre seran supervisades pel personal del laboratori  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Bioquímica -Detall- o bé Grau de Biologia -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari de Biotecnologia Aplicada -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.