Ref. 55481 : Pràctiques d'Enginyer de Software

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat :  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 15/06/2021 - 30/09/2021  
Horari : Flexible (jornada partida)  
Retribució : 650   mensuals
Nre. de llocs oferts : 2  
Tasques/funcions : -Col·laborar en el desenvolupament d'aplicacions dins d'un equip interdisciplinari, format per enginyers de programari, enginyers de QA i "Product Owners".
-Programació, evolució i manteniment d'aplicacions en .NET Core, aplicant les millors pràctiques del Mercat (Codi net, testing, etc.).
-Recerca i resolució de problemes tècnics.
-Desenvolupar i mantenir documentació, cicle de vida, API, etc.
-Monitoratge d'aplicacions.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Realitzar les pràctiques en una empresa de tecnologies amb un creixement ràpid a nivell mundial. Treballar en un entorn internacional, dins d'una empresa global. Ús de les últimes tecnologies de .NET, Core i React. Treballar amb una cultura DevOps, amb eines per CI/CD, Docker, Kubernetes, Logs, monitoratge, etc. Potenciar l'anglès Aprenentatge de bones pràctiques i metodologies  
Forma de seguiment: Contacte diari amb el tutor i la resta dels companys  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Doble titulació: grau de matemàtiques i grau d'enginyeria telemàtica -Detall- o bé Grau d'Enginyeria Informàtica -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.