Ref. 55487 : Enginyer/a edificació Ladrillerias Mallorquinas

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : FABRICACION DE LADRILLOS, TEJAS Y DERIVADOS  
Localització
Municipi : Felanitx  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/07/2021 - 30/09/2021  
Horari : 9:00 a 12:00  
Retribució : 270   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : CONSTRUDATOS: anàlisi setmanal de projectes d'obres noves en tot el territori de Mallorca, habitatges, edificis comercials, públics, hotels, etc.
CONTACTE PRESCRIPTORES: contacte, visites a obra, oficines tècniques d'arquitectes, aparelladors, enginyers i calculistas d'estructures.
COAATMCA: contacte en col·legi aparelladors, assistència en jornades d'interès, informació de nous productes i inclusió en llibre de preus, revisió d'aquest, anàlisi i estar al corrent totes les
novetats i canvis.
BIM REVIT: continuació de famílies i suport tècnic en Autodesk Revit.
CYPE: estudi de totes les partides dels nostres materials en obra amb tècnics de Cype càlculs de mà d'obra, rendiments per m² i preus.
SEGUIMENT: nous productes en obres i la seva promoció.
SEGUIMENT I REVISIÓ DE TOTS ELS ASSAJOS DE LABORATORI LABARTEC
INSTAGRAM: seguiment diari d'obres publicades en xarxes i nous contactes.
FORMACIÓ:
Conèixer tarifa, catàlegs, productes i nous productes ceràmics en
desenvolupament.
Curs de formació de Revit
Canvis en CTE, contínues modificacions a estudiar.
HISPALYT associació espanyola de fabricants de maons, seguiment de temes tècnics continus, noves normatives i productes, contacte per a dubtes tècnics.
 
Observacions : MITJANS:
Vehicle d'empresa per a visites, mòbil, taula amb terminal, mail i ordinador portàtil.
Es requereix una persona oberta, dinàmica i amb ganes d'aprendre. Es contactarà i visitarà a centenars d'obres i els seus respectius tècnics, des de petites reformes, habitatges unifamiliars, edificis industrials, comercials, agrícoles fins a les promocions més grans de l'illa.
Compartirà i informarà el treball amb el departament tècnic i comercial de l'empresa.
En pocs mesos s'aprendrà com
funciona gran part del sector de la construcció de l'illa, es visitaran obres de diferents tipologies d'obra i establirà contactes amb despatxos tècnics i constructores amb possibilitat de futures ofertes de treball com a enginyer de l'edificació. També existeix la possibilitat de continuació dels treballs en finalitzar el període de pràctiques UIB remunerades.
 
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 3  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Conèixer tarifa, catàlegs, productes i nous productes ceràmics en desenvolupament. Curs de formació de Revit Canvis en CTE, contínues modificacions a estudiar. HISPALYT associació espanyola de fabricants de maons, seguiment de temes tècnics continus, noves normatives i productes, contacte per a dubtes tècnics.  
Forma de seguiment: S'encarregarà el departament tècnic i el departament comercial.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Coneixements informàtics
Autocad -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Enginyeria d'Edificació -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.