Ref. 55553 : Diplomat/a en infermeria

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Laboratorio Análisis Clínicos  
Localització
Municipi : Eivissa  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 30/06/2021 -  
Horari : Flexibilitat de Dilluns a Domingo en torns rotatius de matí i tarda ( entre les 7:30h i les 20:00h de Dilluns a Dissabte , i Diumenges de 9:00h a 14:00h  
Retribució : 27.500   anuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : SYNLAB, multinacional del sector salut, requereix incorporar en les seves instal·lacions d'Eivissa :

DIPLOMAT/ A EN INFERMERIA ( EIVISSA)

Se situarà en el centre de nova obertura d'Eivissa .

Funcions a desenvolupar :
? Extracció de sang i presa i gestió de les mostres.
? Preparació correcta de les neveres d'enviament de mostres.
? Realització en exclusiva de les tècniques que impliquin una administració de qualsevol substància o proves funcionals.


? Introducció de peticions
en el sistema de gestió de pacients (Labsuite/*Front Office)
? Gestió administrativa de pacients de companyies asseguradores i privats.
? Lliurament i enviament d'informes atesos els procediments establerts.
? Gestió del correu electrònic i tasques derivades.
? Control d'estocs.
? Emplenament del fitxer de seguiment d'activitat comercial.
? Compliment del procés d'informació establert per la companyia.


? Promoure la correcta execució de les campanyes comercials en els centres.
? Garantir la correcta
execució dels materials de comunicació.
? Impulsar la venda creuada en el centre.
? Identificar oportunitats comercials en l'àrea d'influència.
? Garantir el procés d'experiència de client promovent la seva participació en la valoració de la seva experiència en els sistemes que la companyia posa a la seva disposició.

Es requereix :? Professional amb marcada orientació de servei al client, planificació, organització, esperit d'equip, i habilitats de comunicació i relació interpersonal.
? Diplomatura o
Grau en Infermeria.
? Experiència en presa de mostres i extraccions.
? Experiència en fase de pre-analítica.
? Inglés mitjà.


? Disponibilitat per a treballar amb flexibilitat horària de Dilluns a Domingo en torns rotatius de matí i tarda ( entre les 7:30h i les 20:00h de Dilluns a Dissabte , i Diumenges de 9:00h a 14:00h
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Diplomat/a en infermeria  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en infermeria -Detall- o bé Grau d'Infermeria -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable