Ref. 55727 : Arquitecte tècnic

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Enginyeria industrial  
Localització
Municipi :  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 13/09/2021 -  
Horari : 9 a 14 i de 15 a 18h  
Retribució : 19000   anuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Redacció de documentació escrita
- Realització de documentació gràfica de projectes.
- Amidaments i pressupostos
- Seguiment i control d'obra
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Arquitecte tècnic  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Arquitectura tècnica -Detall- o bé Grau d'Enginyeria d'Edificació -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable