Ref. 55996 : Professor/a Literatura Dramàtica / Escola Sup. Art Dramàtic

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Estudis Superiors  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 04/10/2021 - 15/07/2022  
Horari : de 15:30 a 17:00h  
Retribució : 1000€   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Docència de l'assignatura Literatura Dramàtica I (90h) i II (45h) al primer i segon curs dels estudis superiors en Art Dramàtic a l'ESADIB.
Implementació d'una metodologia, docència i avaluació, a partir de guies docents ja plantejades.
 
Observacions : Detalls del lloc de treball:
Horaris 1r semestre (de 27 de setembre a 19 de febrer): De dilluns a dijous de 15:30 a 17:00.

Horaris 2n Semestre (de 21 de febrer a 2 de juliol) : Dimarts i dijous de 15:30 a 17:00.

A part hi haurà algunes reunions de professorat, amb alumnes i claustre a les que cal assistir.

El sou correspon a 42 €/ hora amb contracte de professor associat.


Els barems de valoració són els següents:

Titulació (àmbit de literatura, filologia o
humanitats)
Experiència docent en l’àmbit de la plaça i estudis superiors.
Experiència artística en l’àmbit de la plaça.
 
Dades del contracte
Categoria : Professora Associada / Professor Associat  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps parcial  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis de doctorat
Doctorat en filologia catalana -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Llicenciatura en filologia catalana -Detall- o bé Grau de Llengües Modernes i les seves Literatures -Detall- o bé Grau en Humanitats -Detall- o bé Grau de Llengua i Literatura Espanyoles -Detall- o bé Grau de Llengua i Literatura Catalanes -Detall- o bé Llicenciatura en humanitats -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes -Detall- o bé Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable