Ref. 56069 : Responsable de qualitat, departament d'assumptes regulatoris

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Producción de especialidades farmacéuticas  
Localització
Municipi : Consell  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 01/12/2021 -  
Horari : 8:00-16:00  
Retribució : 2200-2500   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : MISSIÓ
Assegurar la disponibilitat i la utilització de tota la informació de qualitat, interna i
externa, necessària per a complir amb les necessitats reglamentàries de cada país objectiu.

FUNCIONS
-Preparar un inventari d'arxius per a la planificació de documents,
enviaments, variacions, etc.
-Adaptar una organització eficient en termes de qualitat.
-Tenir la visió global de la qualitat en relació amb els requeriments
reglamentaris.
-Identificar els riscos i trobar solucions
adaptades als medicaments
de Labo'Life.
-Desenvolupar estratègies per als països en els quals volem consolidar-nos, en
connexió amb el responsable d'aquest país.
-Ser la persona de contacte amb els responsables de la producció i la qualitat
(QP).
 
Observacions : REQUISITS MINIMOS
-Experiència en qualitat reglamentària, mínim 3 anys.
-Nivell d'anglès i castellà avançat.
-Flexibilitat, autonomia, comunicació, gestió d'equip i organització.
 
Dades del contracte
Categoria : Tècnic/a  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Experiència professional
Control de qualitat, analista d'alimentació -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Farmàcia -Detall- o bé Grau de Biologia -Detall- o bé Grau de Biotecnologia -Detall- o bé Grau de Bioquímica -Detall- o bé Llicenciatura en farmàcia -Detall- o bé Llicenciatura en biologia -Detall- o bé Llicenciatura en bioquímica -Detall- o bé Llicenciatura en biotecnologia -Detall-
 
Requisits valorables
 
Idiomes
Francès -Detall- o bé Alemany -Detall-