Ref. 56080 : Professors/es anglès KIDS&US

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Ensenyanza inglés para niños  
Localització
Municipi : Llucmajor  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 06/09/2021 - 23/06/2022  
Horari : horabaixes  
Retribució : SC   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Preparació de les classes a impartir.
Programar i preparar cada sessió.
- Impartir les classes segons la metodología Kids&Us definida a les guies didàctiques.
- Control de la classe per facilitar l'aprenentatge.
- Motivar als alumnes per l'aprenentatge de l'idioma.
- Establir una bona relació amb pares, mares i alumnes.


- Dur a terme un seguiment exhaustiu dels seus alumnes (assistència, seguiment de l'aprenentatge, informes, exàmens, notes, detectar incidències o
problemes amb els alumnes, etc.).
- Redactar informes d'evolució de l'alumne al final de cada trimestre.
- Comunicar a la Direcció del Centre amb la Coordinació acadèmica qualsevol situació fora del comuna que es pugui generar.

- Assistència i participació (en el format que la Coordinació i la Direcció estableixin, depenent de si parla o no espanyol i de
la seva capacitat d'empatia amb els pares) a les reunions informatives de presentació del curs acadèmic i a les reunions informatives trimestrals.

-
Seguiment realment personalitzat de cada nen.
- Tutories trimestrals amb els pares. Es realitzaran amb acompanyament de Coordinació o de Direcció en funció del seu nivell d'espanyol i de la seva capacitat de comunicació i empatia amb els pares.
- Reunions internes amb Coordinació i Direcció del centre
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Professor/a  
Tipus de contracte : Durada determinada a temps parcial  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Estudis Anglesos -Detall- o bé Mestre/a de llengua estrangera -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable