Ref. 56088 : Banca March - Manacor

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Banca  
Localització
Municipi : Manacor  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 02/11/2021 - 06/05/2022  
Horari : 08:30 a 13:30  
Retribució : 585   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Operativa de caixa: realització d'ingressos, reintegraments, cobrament de rebuts, obrir, mantenir, cancel·lar comptes i/o contractes, transferències, pagaments d'impostos, custòdia de documents, quadre de caixa, atenció a trucades telefòniques, venda i gestió de campanyes comercials.
Operacions amb persones no residents: emissió d'ordres de pagament a l'exterior, recepció d'ordres de pagament de l'exterior, comptes de divises, traspassos entre residents i no residents.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Conèixer l'operativa bancària, adquirir una visió general de les entitats financeres, millorar i potenciar les habilitats comercials de tracte amb el client. Integració en l'equip de treball (assistència a reunions, formació, etc.).  
Forma de seguiment: Diàriament al seu costat.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.