Ref. 56125 : Pràctiques Departament Recursos Humans

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat :  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 17/01/2022 - 01/07/2022  
Horari : Horari flexible  
Retribució : 450   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : - Comunicacions amb l'administració (TGSS/*SEPE): altes i baixes a la TGSS, certificats d'empresa en el SEPE, variació de dades dels treballadors davant la TGSS, comunicar els desplaçaments dels treballadors en la TGSS (TA300), etc.
- Formació a l'empresa: tramitació de les bonificacions en la FUNDAE, contacte amb les diferents empreses de formació a petició dels treballadors o per necessitats de l'empresa, etc.
- Seguiment d'incidències d'empleats: resolució de les consultes

laborals dels treballadors, seguiment de control horari, introducció d'incidències en el programa de gestió de nòmines, etc.
- Prevenció de riscos laborals: contacte amb el tècnic de PRL (empresa externa) i control de compliment de la normativa vigent de PRL.
 
Observacions : Per els estudiants del Grau de Relacions Laborals aquestes pràctiques tindran la possibilitat de reconeixement per pràctiques curriculars i/o crèdits optatius segons el pla d’estudis.  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : En una empresa multicultural en creixement, coneixerà el funcionament d'un departament de Recursos Humans en tots els seus aspectes  
Forma de seguiment: El tutor estarà en comunicació constant amb l'estudiant i es farà setmanalment una xerrada per a veure el progrés i els punts a tenir en compte per a aprofundir en ells.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau de Dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Grau de Relacions Laborals -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Grau de Turisme -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica -Detall-
 
Requisits valorables
 
Coneixements informàtics
Microsoft Excel -Detall-
 
Estades a l'estranger
Estades a l'estranger -Detall-
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.